събота, 11 януари 2014 г.

Ще ми се да идем на кафе.
 В ролята на Аз и Ти. 
Не на два срещуположни бряга,
две племена враждуващи,
двама учени, доказващи теории
един на друг и вечно несъгласни.
Ще ми се да видя пак Общото,
преди да ми разкажеш за Различното.
Искам да вдишвам парата над топлата ми чаша,
вместо да пия хилядите си вини.



Блог класация