събота, 11 януари 2014 г.

Ще ми се да идем на кафе.
 В ролята на Аз и Ти. 
Не на два срещуположни бряга,
две племена враждуващи,
двама учени, доказващи теории
един на друг и вечно несъгласни.
Ще ми се да видя пак Общото,
преди да ми разкажеш за Различното.
Искам да вдишвам парата над топлата ми чаша,
вместо да пия хилядите си вини.Блог класация