четвъртък, 25 април 2013 г.

Из едно симулиране на дейност в чакане да си предам царския пищов..Доказателство и опровержение. Юридически доказателства.


Доказването е процедура, целяща признаването на определен тезис чрез подбиране на основания или доводи в негова подкрепа. Доказателствата се делят на дедуктивни и индуктивни. (До тук добре.)
Дедуктивните от своя страна се делят на преки и непреки. Преките са преки..ама много, много, много преки. Непреките от своя страна са не чак до там преки. Донякъде те са абсолютно не преки...бла бла бла.
 При преките доказателства се прилага схемата модус вивиус, която е някаква сложна тъпотия с функции и диаграми с участието на величините P и Q . Като цяло изводът е, че е верен или тезисът, или антитезисът.. или и двете.. или пък никое. Ако антитезисът е верен, се извежда следствие, което най-вероятно не прилича на следствието на тезиса.  За момента само величините P и Q в изпитната зала са наясно чие следствие се приема за истинно. И евентуално асистента на катедрата.
 При индуктивните доказателства след прочит на дълги колкото цял абзац изречения, с космически неясни термини, може да се направи заключението, че нищо не е сигурно, а само вероятно и то само ако тезисът следва следствието, което от своя страна следва да следва също толкова слабо вероятния тезис на другото предположение. Накратко казано.
Най-ясно от темата става, че ясно и категорично и не в сферата на вероятностите може да бъде само опровержението. Защото чрез сложните конфигурации на P и Q, излиза, че тезисът не може да бъде доказан, а трябва догматически да бъде приет, с презумпцията, че може би, вероятно, евентуално ..не е верен..почти като приемането на Христос за исторически съществувал или твърдението, че в Търново има девствена студентка.
От тези последни заключения за съдебната аргументация  и дискусия в мен се поражда съмнението, че искам да участвам в такава или да стъпвам в съдебна зала. С недоказуем тезис, следствия с сферата на вероятностите и задружно съвокупляване между Q и P, с цел зачеване на излишно усложняващи теории за същността на съдебните доказателства и дискусии, тази тема заема едно от челните места на най-отегчителните и неясни научни трудове в моя кратък академичен живот.
Блог класация

понеделник, 22 април 2013 г.

влажно

така дълбоко да си в мен, че да се сраснеш
с утробата, която караш да пулсира

..толкова красива .


Блог класация

вторник, 16 април 2013 г.

нали ти казах, че сме клишета

ти си

(и хиляди други неща) деликатната кожа на клепачите
онова  изтръпване до мозъка на костите, когато някой облизва ухото ти
 страстните извивки на латино танцьорка
скок от мост без въже
торта гараш в лятна градина в неделя сутрин
всички осмици на света и всички осемдесет и осмици
 шепот под завивките късно нощем
сънен глас рано сутрин
гъделичкане в стомаха преди първа среща
първата думичка на дете
последният полет на пеперуда
цвят на глухарче
червен залез

8

Блог класация

"Не верь, не бойся, не проси" *

8


не вярвам
не вярвам
не вярвам
не вярвам
не вярвам

повтарям, а съм вече на колене пред олтара ти

пет дни бълнувам и ходя на сън
после възкръсвам

до другия понеделник


Блог класация

понеделник, 8 април 2013 г.


Нямам
безопасни игли за подгънати нерви
Нямам
везни за  неуравновесени решения
Нямам
тиксо за залепнали устни
Нямам
кръв за сърца, които не бият
Нямам
ноти за тъжни мелодиипрослужила съм си времето в пъкъла
идвам да си взема главните букви
многоточията
болката в слепоочията


Блог класация

петък, 5 април 2013 г.

зараснали белези
като линии по дланите
чертаят пътя
най-чистата линия


Блог класация

"Сега се уча да ми бъде лесно и затова ми се мълчи"

трудните уроци се учат отзад напред
и винаги остават ненаучениза жените с много спомени
и малко памет


за дългите истории
които завършват с кратки думи


за голямата любов
и жалките оправдания


за "единствените"
и истинските


за Първата, която учи
и Втората, която дава
(и всички следващи)


за цената на всяко 'не'
за последствията от всяко 'да'


това, което търсиш
и това, което се надяваш да намериш


за празните листи
и химикалките, които спират


как се диша под вода
и как да се удавиш на повърхността


за вярата и за страха
и всичко между тях=>

някои залези трябва да гледаш сам.
пепелникът трябва да се изхвърля редовно.

Блог класация